Anasayfa Testler Zeka Testleri

Zeka Testleri

Çoçuk ve Genç kliniğinde, çocukların zeka düzeylerinin belirlenmesi konusunda sizlere hizmet sunmaktayız. Kliniğimizde uygulamasını gerçekleştirdiğimiz 12 ayrı zeka testi, çocuğunuzun gelişim dönemine göre uzmanlarımız tarafından değerlendirilerek, çocuğunuzun zeka düzeyi tespiti yapılmaktadır.

WISC-R Testi:

6-16 Yaş grubuna bireysel uygulanabilen bir zeka testidir. Test, sözel ve performans olarak iki bölüm ve 10 alt testten oluşur. Zeka bilgisinin yanında, çocuğun ve gencin öğrenme alanlarına ait bilgi de verir. WISCR: 6-16 yaş arası bireylere uygulana, sözel ve performans becerileri içeren 12 alt testten oluşmaktadır. Bireysel olarak uygulanır ve zaman sınırlaması yoktur.

Stanford Binet Testi:

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. 2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır. Bireysel test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması isteni

Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE):

Toplam 154 madde ve 4 alt testten oluşmaktadır. Bu alt testler; Dil-Bilişsel, Sosyal Beceri-Özbakım, İnce Motor ve Kaba Motor Gelişimini ölçen sorular içerir. Denver Gelişim Tarama Testi ile paralel sonuçlar verir. Çocuğun yaşına uygun dilimden başlayarak anneye ya da çocuğa temel bakım veren kişiye soruların sırayla sorulmasıyla uygulanır. Önemli olan, çocuk hakkında en sağlıklı bilgiyi elde edebilmektir.

DENVER   Gelişimsel Tarama Envanteri:

Küçük çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 maddde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir.Anne&baba ve çocukla birlikte uygulama yapılmaktadır.

Anne&babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır ve uygulamaya geçilir. Test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye yöneltilir ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir. Testin verilişinde standart yönergeye uyulması gerekmektedir.

Catell Testi:

7-14 yaş arası çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Zekanın performans kısmı ölçülür. Grup olarak uygulanılabilir.

Porteus Labirentleri Testi:

12 labirentten oluşan test ,7 ila 15 yaş arası  çocuklara bireysel olarak uygulanmaktadır. Bu test ile zekanın performans kısmı ölçülmektedir.

Alexander Pratik Yetenek Testi:

7-19 yaş arası çocuk ve ergenlerde zekayı ölçmek için kullanılan, bireysel bir performans testidir. Bu Test 22 madde ve 3 alt testten oluşur. Her test maddesi için verilen süre farklıdır.

Bayley Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği:

Doğumdan  sonra 12 ve 30 aylığa kadar olan bebeklerin zihinsel ve motor gelişimini ölçen performans testidir. Bireysel uygulanır, zaman sınırlaması yoktur.

FROSTİG Testi:

4-8 yaş arası çocuklara uygulanan, görsel algılamayı saptamaya yönelik bir performans testidir. Bireysel ve grup olarak verilebilir. El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı, şekil sabitliği,(Değişmezliği), mekan-konum algısı (uzaydaki pozisyon),mekan ilişkilerinin algısı (uzay ilişkileri) gibi 5 algısal beceri değerlendirilir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi:

Bu test 5 yaş 6 ay ile  6 yaş çocuklarına uygulanmaktadır. İlköğretime yeni başlayanların  talimatlarını anlamaya hazırlıklı olup olmadıklarını ölçen bu test birinci sınıfın başında ya da anaokulun sonunda verilir.

Gessel Testi:

7 yaşa kadar uygulanan test, kolaydan zora doğru, her yaşın seviyesine göre sıralanmış 7 şekilden oluşur. Bu test ile çocuğun zeka düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır. Görsel algı ayrımsallaştırma, bütünleştirme ve ince motor becerileri hakkında bilgi verir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi:

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılır. Zekanın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik , regresyon, fonksiyon kaybı, ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

Çocuk ve Genç
Psikolojik Danışmanlık ve Psikiyatri Merkezi
http://www.cocukvegenc.com

İstanbul – Batı Ataşehir
Tel: 0 216 688 14 74