Anasayfa Testler Kişilik Testleri

Kişilik Testleri

Çocuk ve Genç kliniğinde uzman kadrolar tarafından uygulanan ve değerlendirilen kişilik testleri şunlardır:

Rorschach Testi:

Mürekkep lekesi testi. Kişinin kişilik yapısını , ruhsal süreçlerini anlamak ve analiz edebilmek için kullanılan kişiyi bütünüyle değerlendirmede kullanılan testtir. Her yaş grubu için kullanılabilir.

Çocuklar İçin Algı Testi (CAT):

Bireysel olarak uygulanan bir testtir. 3-10 yaş arası çocuklarda kullanılır. Projektif yaklaşımlı olan test hayvanlarla ilgili hikayelerden oluşur. Çocukların yapıları ve gelişimde karşılaştıkları güçlüklere tepkilerini anlamada yardımcıdır. Zaman sınırlaması yoktur.

Tematik Algı Testi (TAT):

Sözel testtir, bireysel olarak uygulanır. Ergenler ve yetişkinlerde kullanılır. Projektif yaklaşımlı olan test, üzerinde resimler bulunan kartlardan oluşur. Kişinin kişilik özelliklerini anlamaya yönelik bir testtir.

Luisa Düss:

Sözel testtir, bireysel olarak uygulanır. Psikanalitik hikayeler testidir. Yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamalanması istenen hikayelerden oluşur. Küçük yaş gruplarında yapılarını ve tepkilerini anlamada yardımcı olan bir testtir. çocuğun iç dünyasına dair ipuçları vermektedir.

MMPI:

Çok yönlü kişilik envanteri. Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. Ergen ve yetişkinlerde kullanılır.

Peabody Resim Kelime Testi:

Çocuğun alıcı dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. 2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir.

Peabody Kelime Anlama Testi:

150 adet resimden oluşan testte, çocuktan resme bakarak tanımlaması istenir. Doğru sayısına göre dil gelişim yaşı belirlenecektir. 2-12 yaş arası çocuklara. bireysel uygulanan bir performans testidir.

Beier Cümle Tamamlama Testi:

Birey tanıma tekniklerinden biri olan cümle tamamlama testi, projektif testler arasında yer alır. Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman kullanılır. Testin A formu  56 eksik cümleyle 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, 67 eksik cümle ile daha ileri yaşlardaki çocuklara uygulanmaktadır. Projektif bir teknik olduğundan uzmanlık gerekmektedir. Bireysel olarak ya da belli bir gruba uygulanabilir. Yönerge okunarak, bireyin eksik cümleleri tamamlaması istenir.

Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi:

Bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar.Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir.Bir çizim testidir.Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir.Ancak birey hakkında karar verirken sadece bu test kullanılmamalıdır.Süreli bir test değildir.4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.Gerektiğinde grup testi olarak da kullanılmaktadır.Çocuktan boş bir kağıda insan resmi çizmesi istenir. Projektif olarak ta değerlendirilebilir.

Ağaç çiz:

Kişinin gelişim düzeyi, zekası, duygu durumu, çatışmaları konusunda ipuçları verir. Projektif olarak değerlendirilen bir testtir.

16 PF Kişilik Envanteri:

16 Temel kişilik özelliği ve 5 genel kişilk eğilimini ölçen bir araçtır. 11-22 yaş aralığına uygulanır.

Çocuk ve Genç
Psikolojik Danışmanlık ve Psikiyatri Merkezi
http://www.cocukvegenc.com

İstanbul – Batı Ataşehir
Tel: 0 216 688 14 74